YOUTUBE & VIDEO PAZARLAMA

17/02/2017 | ÖMER EMRE TEMİZ

  Siz bu satırları okurken Youtube’a 1 saatlik video yüklemesi yapıldı. Her günün her dakikasında 60 saatlik video yüklemesi yapılıyor Youtube sitesine. Pazarlama dünyası 2017 yılının video yılı olacağını konuşuyor. Sayılardan da anlaşılacağı üzere iletişimde son trend ”Video Pazarlama”. 2019 yılına kadar internet trafiğinin %80’in üzerinde video trafiği olacağı düşünülmekte. Bu öngörülerden yola çıkan Cisco […]

DENEYİMSEL PAZARLAMA

13/01/2017 | ÖMER EMRE TEMİZ

  Tüketicinin bütün duygularına ulaşan, duygusal ve düşüncel olarak satın alma davranışına itmesine imkan yaratan faaliyetlerin hepsine “Deneyimsel Pazarlama” denir. Bu kavramda ürünlerin tüketiciler tarafından satın alma öncesinde deneyim yaratılarak etkileşim sağlanması ve aralarında bir bağ oluşturulması temeline dayanmaktadır.   Columbia Üniversitesinden pazarlama profesörü Bernd Schmitt markaların tüketicilerin duygularına,hislerine, davranışlarına, düşüncelerine ve ilişkilerine etki edebilen […]

PAYLAŞIM EKONOMİSİ

29/12/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Paylaşım ekonomisi, sahip olmak yerine ihtiyaç süresince kullanmak eksenindeki düzenin adıdır. Bu düzende, sahibince seyrek gereksinim duyulan bir gerecin ya da hizmetin sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda ihtiyacı olan başka kullanıcılara bir aracı sayesinde sunularak kullandırılması temeline dayanmaktadır. Bu tarz uygulamaların tüketicilere büyük yararı dokunmaktadır. Örneğin, tatile gittiğiniz zaman çok daha ucuza kalacak yer ayarlayabilip, hiç […]

YENİ TREND P2P

21/12/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Kulaktan kulağa pazarlama ve doğrudan pazarlamanın bir karması olan “Peer to Peer Pazarlama” en iyi satıcı, markayı kullanıp memnun olan müşteridir prensibinden yola çıkmaktadır. “Peer to Peer” müşteriyi markanın elçisini konumuna getiren pazarlama tekniğidir. P2P pazarlamada müşteriler, erişim ağlarında olan potansiyel müşterileri markaya yönlendirmeleri için desteklenmekte, çeşitli ödül mekanizmaları uygulanmaktadır.   Geçtiğimiz yıllarda markalar sadece […]

PARETO ETKİSİ VE PAZARLAMA

08/12/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

  Pareto İlkesi özet olarak ortaya çıkan etkinin %80’i, etkenlerin sadece %20’sinin devrede olmasıyla oluşmasıdır. Mesela günlerin %80’nde giymiş olduğunuz kıyafetler, dolabınızın %20’sini oluşturmaktadır. Bir ülkedeki gelirin %80’i en zengin %20’lik bir grup arasında dağılmıştır. Vaktimizin %80’i tanıdıklarımızın %20’si ile geçer… Ekonomist ve matematikçi Vilfred Pareto 19. yy İtalya’sında % 80 zenginliğinin nüfusun % 20’ne […]

SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMAYA ETKİSİ

30/11/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Geçtiğimiz aylarda Deloitte tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre Türkiye’de akıllı telefon kullan kişiler bir günde ortalama 70 defa telefonuna dokunmaktadır. Bu da demek oluyor ki her 15 dk’da bir telefonumuzu kontrol ediyoruz. Yine aynı araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 18’i yatmadan önce son baktığı şey telefonları ve uyandıklarında da her üç kişiden biri beş dakika içersinde […]

KOMŞU PLATFORMU NEDİR?

27/09/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Eski önemini ve değerini yitiren komşuluk kavramını bitti denilen yerden alıp yeniden hayatımıza yerleştirme amacıyla geçtiğimiz yıl çalışmalarına başlayan Komşu Platformu, Türkiye’nin önde gelen isimleriyle komşuluk temalı sohbetler gerçekleştirerek toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Çeşitli usta tiyatrocu, müzisyen, gazeteci, yönetmen ve oyuncularla gerçekleştirilen bu sohbetlerde; öncelikli olarak nasıl bir yerde doğduklarını, dünyaya geldikleri zaman ile şu […]

SOSYAL SORUMLU BİR İŞLETME OLMAK

05/09/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Küçük işletmeniz için, kar amacı gütmeyen yerel bir kuruluşa bağış yapmak gibi özel bir hayırseverlik teşviki planlıyor olabilirsiniz. Birçok kar amacı güden şirket yalnızca yardımseverlik sezonunda toplum için hayır işleri yaparken, bazıları hayırseverliği iş modellerine yıl boyu yerleşecek şekilde şirketleşiyorlar. Bu durum bütün küçük işletmeler için uygulanabilir olmayabilir, fakat gücü yeten işletmeler için sosyal sorumluluğun […]

TÜKETİCİLER SOSYAL SORUMLULUĞU YÜKSEK OLAN MARKALARA DAHA FAZLA ÖDERLER

16/08/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Yapılan bir araştırma, dünya genelinde tüketicilerin yarısından çoğunun sosyal sorumluluğu yüksek olan işletmeleri destekleme konusunda ellerinden geleni yapmaya oldukça istekli olduklarını göstermiştir. Nielsen’in Küresel Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmasının bulguları, küresel çapta tüketicilerin %46’sının, toplum için hayır işleyen programlar uygulayan şirketlerin ürün ve hizmetleri için ekstra ücret ödemeye hazır olduklarını ortaya çıkarmıştır. Araştırma, genç tüketicilerin sosyal […]

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK NEDİR?

09/08/2016 | ÖMER EMRE TEMİZ

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) toplumun yararı için olan bir takım girişimler içeren işletme uygulamaları anlamına gelmektedir. Bir işletmenin KSS’ si bir şirketin gelirlerinin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanmasından, “daha yeşil” işletme uygulamalarının gerçekleştirilmesine kadar oldukça geniş bir takım taktikleri kapsamaktadır. Aşağıda, günümüzde birçok şirketin yaygın olarak kullandığı bazı sosyal sorumluluk kategorilerine yer verilmiştir: • Çevresel […]

BLOG