“PR” birim uzmanlarımız kurumunuzun gönüllü, bağışçı ve diğer paydaşlarına yönelik anahtar mesajları için iletişim programları hazırlamaktadır.

Melon Services