Konusunda uzman “PM” birimimiz, sonuç odaklı ve yenilikçi yaklaşımıyla kurumunuzun kısa ve uzun vadede sürdürülebilir projelerini planlar ve yürütür. Projelerimiz; gönüllü hareketleri, kültürel ve müzik etkinlikleri, festivaller, spor etkinkinlikleri, toplantılar, konferanslar, çalıştaylar vb. faaliyetleri kapsamaktadır.

Melon Services