A blog section where general information, current news, developments and trends are shared for professionals in the field of communication and marketing and for those who are interested in this area.

PARETO ETKİSİ VE PAZARLAMA

|

Pareto İlkesi özet olarak ortaya çıkan etkinin %80’i, etkenlerin sadece %20’sinin devrede olmasıyla oluşmasıdır.

Mesela günlerin %80’nde giymiş olduğunuz kıyafetler, dolabınızın %20’sini oluşturmaktadır. Bir ülkedeki gelirin %80’i en zengin %20’lik bir grup arasında dağılmıştır. Vaktimizin %80’i tanıdıklarımızın %20’si ile geçer…

Ekonomist ve matematikçi Vilfred Pareto 19. yy İtalya’sında % 80 zenginliğinin nüfusun % 20’ne ait olduğunu farketti. Daha sonra diğer ülkelerdeki araştırmaları inceledi ve benzer bir dağılımın olduğunu gözlemledi. Böylelikle bu olasılık kuramının rastgele veya şans eseri meydana gelmesinin mümkün olamayacağını anlayıp, önemli bir keşifte bulunduğunu fark ettiyse de, bu kuramın esas önemi İkinci Dünya Savaşı sonrası anlaşıldı.

 

Bu prensibe göre bir işin %20’sini çok iyi yaptığınızda aslında işin %80’ni halletmiş oluyorsunuz. Bu oranlara bakarak pazarlama stratejilerini oluşturduğumuzda, verilen mesajların tamamının ürün ve satış odaklı olması yerine, fayda sağlayıcı bir iletişim eksenli yapılarak daha sempatik ve tüketiciye dokunan bir yöntem izlenmiş olur. Yani 5 mesajdan 4’ü faydacı, 1’i satış odaklı.

Çok fazla mesaja maruz kalan günümüz tüketicisine, faydacı iletişim yöntemi ile gönderilen mesajın, diğer mesajlardan farklılaştırılarak daha kolay kabul görmesine olanak sağlanacaktır.

 

Back to blog