İletişim ve pazarlama alanındaki profesyoneller, iletişim ve pazarlama alanına ilgi duyan ve bu alanda bilgi sahibi olmak isteyenler için genel bilgiler, güncel gelişmeler, haberler ve trendlerin paylaşıldığı blog sayfası.

PAYLAŞIM EKONOMİSİ

|

Paylaşım ekonomisi, sahip olmak yerine ihtiyaç süresince kullanmak eksenindeki düzenin adıdır. Bu düzende, sahibince seyrek gereksinim duyulan bir gerecin ya da hizmetin sahibi tarafından kullanılmadığı zamanlarda ihtiyacı olan başka kullanıcılara bir aracı sayesinde sunularak kullandırılması temeline dayanmaktadır.

Bu tarz uygulamaların tüketicilere büyük yararı dokunmaktadır. Örneğin, tatile gittiğiniz zaman çok daha ucuza kalacak yer ayarlayabilip, hiç tanımadığınız biriyle seyahat ederek benzin masrafını azaltabilir ya da bir ev aletini daha önce hiç konuşmadığınız bir komşunuzdan ödünç alabilirsiniz.

 

Bu konuda dünyada isim yapmış modeller bulunuyor özellikle tatil için gidilen yerlerde uygun fiyatlara kalınacak yer ayarlama konusunda, gecede ortalama 425.000 konuk ağırlayan Airbnb, bir diğeri de özel taşıtların taksi gibi kullanıldığı Uber uygulaması.

Paylaşım ekonomisi modeliyle bireyler ev, araba, zaman veya sahip olduğu bir ustalığı paylaşarak ek gelir elde edebiliyorlar. Dünyanın şu anda bulunan ekonomik durumunu göz önüne alındığında, bu sistem bir çok birey için büyük önem taşımaktadır. Ancak bu model tüketici hakları konusunda zorluklar da ortaya çıkarmıyor değil, ulusal bazda konu hakkında düzenlemeler yapılması gerekiyor çünkü bu modelin yaygınlaşması için güvenli bir ortam ihtiyacı şart.

Türkiye’de en temel beklenti dayanışma kurmak

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye 15 ülke arasında yüzde 50’lik oranla paylaşım ekonomisi hakkında bilgisi olanların en fazla olduğu ve yüzde 9’luk oranla da paylaşım ekonomisie aktif katılımın en yüksek oranda gerçekleştiği ülke oldu.

Araştırmada tüketicilerin paylaşım ekonomisine katılımdan beklentileri de irdeleniyor. Avrupalı tüketicilerin yüzde 58’i tasarruf etmekiçin, yüzde 53’ü çevreye yararlı olduğunu düşündükleri için, yüzde 52’si ekstra gelir elde etmenin kolay bir yolu olarak gördükleri için, yüzde 47’si ise ortak bir topluluk oluşturma ve dayanışmaya yardımcı olduğu için paylaşım ekonomisinde yer alıyor.

Türkiye’de ise tüketicilerin paylaşım ekonomisine katlım nedenleri yüzde 67 ile tasarruf ve ekstra gelir temin etmek, yüzde 65 ile dayanışma amaçlı, yüzde 64 ile ise çevreye katkı sağlamak olarak sıralanıyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 57’si paylaşım ekonomisine katılmalarındaki en önemli sebebin çevreye katkı sağlaması olduğunu düşünmeleri olduğunu belirtirken bu oran erkeklerde yüzde 50’ye düşüyor.

 

Paylaşım ekonomisinin toplumsal boyutu irdelendiğinde bir hayli pozitif katkısı görülüyor. Bunların başlıcaları;

• Saydamlık, açıklık konularına katkı
• Atıkların değerlendirilmesi, israfın azaltılmasına katkı
• Toplumdaki güven duygusuna katkı
• Çevre kirliliğinin, karbon ayak izinin azaltılması
• Sosyal ve ekonomik adalet
• Kişisel bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik gibi konularda kolaylık
• Sürdürülebilir tüketime katkı

Back to blog